Kontakt

Kontakt

Bayer, spol. s r.o.
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava, Slovakia
Recepcia tel: 02 / 5921 3321

IČO: 35759143
DIČ: 2020253818
IČ DPH: SK2020253818
Banka: Citibank,a.s., č. účtu: 2001780204/8130
Okresný súd Bratislava I., Obchodný register, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18413/B

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, jednoducho sa na nás obráťte.

Bezpečnosť a kvalita liekov

V prípade, že máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku spoločnosti Bayer alebo podozrenie na jeho falzifikát či závadu, kontaktujte, prosíme, Vášho ošetrujúceho lekára, lekárnika, Štátny ústav pre kontrolu liečiv alebo spoločnosť Bayer.